SEO

SEO – Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm là quá trình tăng chất lương & lưu lượng truy cập vào website bằng cách tăng khả năng hiển thị của website hoặc webpage cho người dùng trên các máy truy tìm dữ liệu như Google, Bing, Yahoo, Cốc Cốc.