zalo

Zalo liên hệ

Các dự án đã tham gia

Project 4

Project 4

 • Thời gian triển khai: 2 Tháng
 • Ngân sách: 150.000.000 VNĐ
 • KPI traffic: 243.000
 • Số Keywork on top: 62
 • Số nhân sự: 8
Project 3

Project 3

 • Thời gian triển khai: 3 Tháng
 • Ngân sách: 120.000.000 VNĐ
 • KPI traffic: 213.000
 • Số Keywork on top: 55
 • Số nhân sự: 5
Project 2

Project 2

 • Thời gian triển khai: 4 Tháng
 • Ngân sách: 550.000.000 VNĐ
 • KPI traffic: 443.000
 • Số Keywork on top: 82
 • Số nhân sự: 15
Project 1

Project 1

 • Thời gian triển khai: 12 Tháng
 • Ngân sách: 650.000.000 VNĐ
 • KPI traffic: 1.250.000
 • Số Keywork on top: 162
 • Số nhân sự: 15

Danh sách các dự án SEO đã tham gia

© 2022 optimize.vn All Rights Reserved.